Staan we aan het kraambed van nieuwe tijden? Bewust ZIJN is NU.

Het klinkt corona overal waar je kijkt. Kranten en andere media koppen dramatische berichten. Experts en beleidsmakers waarschuwen, sturen bij en nemen maatregelen. Er zijn vele slachtoffers. En doden. Alsof het einde der tijden nabij is. Dat is zelfs een feit dat zeker is. We staan aan het kraambed van nieuwe tijden. Iedereen heeft er een zegje over. Ik ook. Het is tijd om te spreken. En om te luisteren. Eerst luisteren en dan spreken.

Respect voor het leven voorbij corona.

Alles is met alles verbonden

Een minuscuul klein virusje houdt de ganse wereld in haar greep. Wat een kracht! In een mum van tijd bijna alle landen van de wereld over zich doen spreken. Alle aandacht naar zich toetrekken! Paniek zaaien! Mensen die bezwijken door haar aanwezigheid! Angst creëren! Iedereen mobiliseren! Landen volledig plat leggen! Je moet het maar doen. Het is nooit gezien!

Het spaart niets of niemand: Rijk, arm, bekend of onbekend. Het is niet selectief in die zin. Het laat gewoon zien dat het er is en dat het surft op het grootste netwerk dat er bestaat: de verbondenheid van alles en iedereen. Iedereen die ooit meewarig lachte als men hoorde dat alles met alles verbonden is, dat elke gedachte, emotie en handeling een effect heeft over heel de wereld — het vlindervleugelslageffect -, mag nu de glimlach van het gezicht vegen. De verbondenheid toont zich keihard in de verspreiding van de ziekte die het virus teweeg brengt. Ze toont zich ook liefdevol in de initiatieven van solidariteit en creatieve oplossingen. Zou het kunnen dat het virus iets op grote schaal aan het doen is? De essentie van het leven blootleggen misschien?

Het monster van de angst

De media herhalen voortdurend het aantal zieken en het aantal te betreuren doden. Onmiddellijk. Je kunt het aantal zelfs live volgen. Alsof de dood hoogstpersoonlijk aan je deur staat en er geen ontsnappen mogelijk is. Voeg daarbij de dramatiserende waarschuwingen van de experts, de vreselijke beelden van de zieken, de dramatische verhalen van individuele personen en de oorlogstaal van de politici — we zijn in oorlog, de onzichtbare vijand, slachtoffers vallen, gebruik van de wapens die we hebben — dan zou je voor minder angst krijgen. Het monster van de angst wordt de hele dag gevoed op vele verschillende manieren langs vele invalswegen. Dit soort voeding maakt je innerlijke angstmonster wakker. Om de angstige emoties te sussen, volg je slaafs de mediaberichten want je wilt goed op de hoogte zijn en gerust gesteld worden. Je wordt echter meegenomen door de vreselijke beelden en onheilsvoorspellende analyses. Enerzijds hebben de analyses wel degelijk hun waarheid om de toekomst zo accuraat mogelijk te voorspellen waardoor de inzichten effectief en nuttig ingezet kunnen worden. Anderzijds kan je meegezogen worden in doemscenario’s alsof ze nu gebeuren. Daarbij verlies je je intuïtieve vermogen en wordt het moeilijker om onderscheid te maken tussen dat wat echt nodig is en dat wat paniek is.

Luisteren naar het angstmonster heeft gigantische gevolgen. Ze zijn nu al merkbaar. Slaapstoornissen, gevoelens van eenzaamheid, depressies en financiële zorgen houden al heel wat mensen in hun greep. Diegenen die aan de macht zijn en de controle willen behouden, hebben er alle baat bij dat we paniekerig worden en slikken wat ons wordt aangeboden. Niet iedereen zal zich in deze stelling kunnen vinden. Het is niet erg. Hou enkel de evolutie in het oog waarbij steeds opnieuw zal gevraagd worden om collectief ook stappen te zetten die niet altijd over de essentie gaan.

Crisis als bevrijding

We zitten in een wereldwijde crisissituatie, maar iets is pas een crisis afhankelijk vanuit welk standpunt we ernaar kijken. Worden we meegezogen door heftige emoties dan zal de crisis een werkelijkheid zijn die alles opslokt. Alles wat je creëert, zal ingegeven worden door je angst.

We kunnen een crisis ook vanuit een ander perspectief bekijken. Ze doet ons botsen op onze beperkte overtuigingen, visies en handelingen waardoor we aangezet worden om een bredere zichtwijze te ontwikkelen. We kunnen onze angsten leren overstijgen en leren kijken vanuit verstilling en observatie naar wat zich aandient. Emoties komen tot rust. Het oog en het hart openen zich voor een ruimere werkelijkheid. We beginnen te creëren vanuit de kansen die een crisis ons aanreikt en merken hoe onze inspiratie en creativiteit worden aangewakkerd. Het voelt als bevrijding en een versnelde expansie van ons bewustzijn.

Geef je angstmonster zo weinig mogelijk voeding. Wees selectief in de berichten die je via je netvlies binnenlaat en volg de noodzakelijke maatregelen als zorg voor jezelf en voor anderen, maar verruim je innerlijke werkelijkheid door uit het drama te blijven.

Vervang angst door liefde en vertrouwen. Daar waar liefde is, kan angst niet gedijen. Luister ook naar de rechtstreekse verbinding met je eigen bron. Behoud het contact met jezelf en met de aarde.

Crisis als uitdaging en bevrijding

Ademruimte

Als we maanden of jaren veel te weinig slapen, als we ons lichaam vergiftigen met drugs, medicatie en alchohol, als we in ongezonde relaties blijven hangen, als we te veel werken waardoor de balans tussen werk en rust doorslaat of als we onze diepe emoties negeren, dan betaal je er op een bepaald moment de prijs voor. Je hebt een ongeluk, een grote tegenslag of je wordt ziek. Je lichaam gaat in lockdown. Het zegt stop. Tijd om uit te zieken en de balans terug te vinden.

Het globaal economisch levensritme zegt nu stop. Ken je één natuurvolk dat zich permanent de benen onder het lijf uitloopt zoals wij in onze moderne maatschappij doen? Vullen zij hun dag van ’s morgens tot ’s avonds met zogenaamde belangrijke activiteiten? Zijn ze hele dagen van hun familie en hun kinderen gescheiden om heel belangrijk werk te doen? Ze doen dat niet. Ik was in het Amazonewoud bij de Quechua-indianen. Ze werken en ze rusten en nemen de tijd voor sociaal contact. Betekent dit dat we zoals hen moeten gaan leven? Zeker niet, maar de verspreiding van het coronavirus katapulteert ons met mokerslagen naar dat wat werkelijk belangrijk is. De uitbuiting van de krachtbronnen van de planeet en van het aanpassingsvermogen van de mens komt als een boemerang in ons gezicht terecht. Ik ben niet de enige die het ziet, maar ik vertel het wel al vele jaren. Kijk rond naar de reacties van mensen en de solidariteitsacties die uit deze crisis ontstaan. Velen zien en voelen het.

Voor massa’s mensen is de maat vol. Over en weer hollen, dag in dag uit, we houden het niet meer vol. We worden er ziek van en geven er mooie namen aan: burn-out, bore out, de-pressie, ver-slaaf-ing, suicidale neigingen, stoornissen allerhande, … De roep naar meer balans, naar gezonde lucht, proper water, meer stilte, familieleven, liefdevol contact, evenwichtig en gezonde voeding, duurzaamheid, eerlijk beleid en hartelijkheid leeft al lang. Het niet hebben ervan, geeft stress. De elastiek staat op springen. We gaan niet meer zwijgen. We kunnen niet meer zwijgen. De aarde, het leven, het volk roert zich. We zijn niet op de aarde om ons ononderbroken uit te sloven, maar om te leven. Kwaliteitsvol te leven. Het virus herinnert ons aan ons werkelijk levensdoel. En dat is gelukkig zijn, vrij zijn, onze essentie leven, creatief zijn, in verbinding met de natuur onze natuurlijke aard leven en ons herinneren wie we zijn.

Zoals het nu loopt, hebben we geen ademruimte meer. Steeds sneller, steeds meer. Voor wie? Voor wat? Als een kudde schapen, gedragen we ons, in richtingen geduwd die anderen voor ons beslissen. Als we dat niet doen, volgen de ik-ben-overal-camera’s en repressie. We voelen ons onvrij en afgescheiden van onze bron. Het virus duwt ons met de neus op de overbelasting van de planeet en de mens. Laten we ook de planten en de dieren niet vergeten. Het is tijd om de tijden en het tij te keren. En dat gebeurt NU.

Het gewone leven begint pas

Het virus en haar gevolg hebben het gewone leven stil gelegd. Dat is niet waar! Het werd niet stil gelegd. Het hectische leven werd lam gelegd! Het gewone leven krijgt opnieuw aandacht en ademruimte. Kijk eens naar de maatregelen. Niet toevallig dat ze juist in de richting wijzen van wat we nodig hebben.

De longontstekingen herinneren ons eraan dat ademen het allerbelangrijkste is in het leven en niet enkel letterlijk. Zuurstof ademen op het ritme van de natuur, ons energetisch veld en op het ademritme van onze mooie planeet is een voorwaarde om gemakkelijk te leven. De lucht is door de maatregelen waardoor er minder auto’s rijden in een mum van tijd een pak zuiverder. Het water ook. Een simpele redenering doet me vermoeden dat de mens op relatief korte tijd ook snel fysiek, psychisch en emotioneel gezonder kan worden. Als we bereid zijn om wakker te worden. De gevolgen van het virus doen ons in een nachtmerrie belanden waaruit we zo snel mogelijk willen ontwaken. We worden eindelijk collectief wakker. De wekker rinkelt. De tijd is NU.

De lockdown toont ons dat alle landen, sectoren en mensen van elkaar afhangen. Als één sector stilvalt, heeft dat een immens domino-effect. Dit hebben we nog nooit zo sterk ervaren. Onze behoefte aan verbinding met elkaar, met onze naasten en meer kleinschaligheid worden hierdoor scherp gesteld. Het belang van de kwaliteit van onze omgangsvormen, de kwaliteit van de beslissingen die overheden en bedrijven voor het collectief nemen worden onderstreept.

We moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Heb je al gemerkt wat een zalig effect dat heeft? Je krijgt een gevoel van meer persoonlijke ruimte en een betere gewaarwording van waar je grenzen zijn. Emotionele thema’s van anderen blijven minder gemakkelijk achter in je energieveld. Tegelijkertijd beseffen we dat lichaamshonger vlotter geheeld kan worden door lichamelijke nabijheid en liefdevolle knuffels. Volgens onderzoek heb je vier knuffels per dag nodig om te overleven, acht voor het gewone onderhoud en twaalf voor persoonlijke groei en transformatie.(*) We waren het vergeten. We hebben dat lijf niet voor niets. Afstand houden en geen aanrakingen onderstrepen het belang van liefde, nabij zijn, steun en vrijgevigheid.

Laten we hopen dat de afstandsmaatregel als neveneffect heeft dat we overal ruimere zitjes krijgen zoals in het theater, de bioscoop en het vliegtuig. ;-)

Communiceer via sociale media ! Goed dat ze er zijn. Ze kunnen veel afstandsleed verzachten. Tegelijkertijd gaat er niets boven persoonlijk en interactief contact.

En dan die quarantaine! Als veertienjarige heb ik tien weken in quarantaine gelegen wegens hepatitis. Ik mocht niet lezen, niet schrijven, geen tv kijken, geen bezoek ontvangen en niet naar school gaan. Nooit ben ik mentaal zo fit geweest als na die periode. Nooit heb ik zo gemakkelijk gestudeerd en zo’n hoge punten gescoord. Quarantaine kan een tractatie en rustbaken zijn voor je brein. De verbinding met jezelf, je bron, je fantasie en je innerlijke leefwereld krijgt ongeziene kansen om zich te manifesteren, want enkel in de stilte zijn ze voelbaar. Dus laat het brein van leerlingen even met rust. Laat ze de essentie van het leven ervaren en even afkoppelen van doelen en moetjes. Ze gaan er geen nadeel van ondervinden.

(*) Bron: Hetkanwel.nl

Respect voor het leven voorbij corona

De gevolgen van het virus brengen alles in een nieuw perspectief. Jarenlang smeken de psychische en fysieke gezondheidszorg bij de politici om meer mensen en middelen. Ze hadden er geen oren naar, integendeel. Nu kan het geld ineens vrij gemaakt worden, want we willen vele levens redden. Nu hangen er witte lakens aan de ramen en krijgen gezondheidswerkers applaus. Ze worden geëerd voor hun onvoorwaardelijke inzet. Zelfs de koning vernoemde hen. De beroepen die aan de basis liggen van het fundamentele functioneren van de maatschappij komen nu uitgebreid in the picture. Het zijn nu niet de overgewaardeerde tv-sterren, sportlui, influencers, ceo’s, zangers of acteurs die gigantische bedragen verdienen die het meest nodig zijn, met alle respect voor hun werk. Het zijn de mensen met een gewoon loontje die van levensbelang blijken te zijn. Zelfs de vuilnismannen komen nu aan bod. Mag ik er van uitgaan dat al deze beroepen ook na de crisis de waardering krijgen die ze verdienen?

Wetenschappers en politici zeggen bekommerd te zijn voor de vele zieken en doden en zetten alles op alles om de schade te beperken. Het is lovenswaardig, maar hoe zou het zijn als ze dezelfde middelen zouden inzetten en dezelfde motivatie zouden tonen voor de talloze doden die jaarlijks het leven laten door andere ziekten, in het verkeer, in gebieden waar mensen in erbarmelijke omstandigheden leven, milieuvervuiling, huiselijk en seksueel geweld, verwrongen relaties tussen mannen en vrouwen, criminaliteit, in nutteloze oorlogen die niet de oorlogen van het volk zijn maar die van zichzelf afgescheiden leiders? Kan het beleid in het verband met deze maatschappelijke virussen die zich al jaren/eeuwen in stand houden een halt toeroepen? Dat zou pas bewustwording zijn! Dat zou pas een teken zijn dat we het respect voor het leven en de taal van het virus werkelijk hebben begrepen.

Een klein voorbeeldje illustreert voorgaande. Wist je dat de erg onderschatte geluidshinder jaarlijks 1,6 miljoen gezonde levensjaren opeist door onrechtstreekse gevolgen zoals hartinfarcten, slaapstoornissen, depressies en obesitas. 1 miljard mensen leiden gehoorverlies en velen hebben tinnitus wat belastend is om te werken en om goede leerresultaten te halen. (*) Wat mij betreft, mag er voor deze situaties en al de andere die ik niet heb benoemd dezelfde ijver aan de dag gelegd worden.

(*) Bron: Hetkanwel.nl

De lente van de nieuwe tijden breekt aan

De oude mondiale systemen wankelen al jaren. Alle systemen, klein en groot die gestoeld zijn op niet meer dienstbare bewustzijnsovertuigingen brokkelen af. De fundamenten daveren. Dat is geen slecht teken, maar een krachtig signaal dat het nieuwe, een verrijkend bewustzijn, aan het indalen is. De tijden veranderen. Het tij is aan het keren. Grote groepen mensen verlangen naar een wereld met meer harmonie, liefde en verbinding. Niet als een romantisch denkbeeld, maar als de werkelijkheid waarin ze hun kinderen willen opvoeden en hun eigen leven zinvol vorm willen geven.

Nieuwe tijden die willen doorbreken veroorzaken sowieso chaos en conflict. Je zou het kunnen vergelijken met een zaadje dat onder de opwarming van het aardoppervlak voelt dat de lente zich aandient en wil groeien. Soms draagt het een helmpje om als teer plantje door het aardoppervlak te boren. Als toeschouwer lijkt het een zachte groei, maar als je het proces filmt en vertraagd afspeelt, merk je dat er motivatie en doorzettingsvermogen nodig zijn om het zonlicht te bereiken en een kleurrijke bloem te worden. Zo is het ook met het nieuwe bewustzijn. Achter de schijnbare chaos zit de orde verborgen. Via het conflict evolueren we naar meer inzicht en meer harmonie. We staan dus aan het kraambed van nieuwe tijden en nieuwe systemen.

We herinneren ons wie we zijn

Een geboorte komt nooit onverwacht. Ze wordt voorbereid tijdens de zwangerschap. Daarom heb ik alle vertrouwen in de nieuwe tijden. Velen onder jullie zijn zich al jaren aan het voorbereiden. Je hebt je oude thema’s en systemen onder ogen gezien en losgelaten wat niet meer werkbaar was. Je bent de boeiende wereld van je emoties ingedoken en hebt vrij gemaakt wat kon vrij gemaakt worden. Sindsdien kun je meer licht dragen en groeit je bereidheid om het dagelijks met je medemensen te delen. Je hebt gemerkt dat je inspanningen vruchten hebben gedragen. Je bent vrijer, liefdevoller en je bent je beperkende oordelen (zo goed als) kwijt. Je leven is veranderd. Het heeft zich verdiept. Je hebt de waarde van je aanwezigheid in je lichaam en op aarde ontdekt, net zoals je persoonlijke energieveld en het collectieve veld in verbinding met het universum. Tot je verbazing of juist niet, heb je ondervonden dat je veel meer bent dan wie je dacht te zijn. Je voelt je oneindig potentieel in je bruisen. Je weet wat dankbaarheid en liefde kunnen teweeg brengen op kleine en grote schaal. Je droomt al lang van de verspreiding van licht en liefde onder de mensen. Soms was je zelfs ongeduldig. Je weet dat er voor alles een tijd is. De tijd is NU. Bewust ZIJN is NU. Het begint bij jezelf. Waar heb je dat nog gehoord?

Je weet wie je bent, jij die in rechtstreekse verbinding bent met je bron.
Je weet wie je bent, jij die niets anders dan liefde kan zijn.
Je weet wie je bent, jij die je vrouwelijke essentie leeft.
Je weet wie je bent, jij die je mannelijke essentie leeft.

De mannelijke en vrouwelijke essentie hand in hand. Je kunt je geen grotere transformatie bedenken. Wat heeft dat met corona te maken? Alles. Het is daar waar het begint. Bij een diep respect voor wie jij bent als man of als vrouw — en alle andere vormen — kun je enkel maar respect hebben voor de andere partij en het leven dat er uit verder komt. Dat leven verdient alle zorg via leiders die in contact staan met hun essentie. De financiële, religieuse, economische, politieke, educatieve en andere geledingen in de maatschappij kunnen zich opnieuw hun ware essentie herinneren en zich ontdoen van de mechanismen die niet meer dienstbaar zijn aan de planeet en de mensheid. Zo krijgen de planeet en de mensen opnieuw gezonde longen en voldoende ademruimte om lief te hebben, te dansen, te creëren en gewoon te zijn.

Verveel je creatief

Misschien ben jij een van de personen die nu een zee van tijd ter beschikking heeft. Je kunt kiezen voor verveling of je beschikbare tijd omzetten in bewustzijn en creativiteit. Het is een ideale tijd om je huis op te ruimen, maar vooral om een reflectieve blik te werpen in je innerlijke huis. Hoe is het daar gesteld? Ben jij tevreden met jezelf en met je leven? Bestaat er een plek van innerlijke verstilling in jezelf? Leef je het leven waarvan je droomde? Wat kun je loslaten? Wat kan er anders? Waarvan droomde het kleine kind in jou? Welke stappen kan je nu en na de lockdown zetten om ze waar te maken? Hoe creatief ben je nog? Wat kun je nu doen om je creativiteit opnieuw aan te wakkeren? Als je kinderen hebt, dan zullen ze je mee stimuleren. Zonder kinderen kan het ook.

Enkele tips die je inspiratie en creativiteit kunnen aanwakkeren:

· Schrijf een lied, een gedicht, een theaterstuk ook al denk je dat je het niet kunt.

· Verkleed je en doe alsof je een acteur bent. Welke personages speel je? Welke diepe verlangens duiken hierdoor op? Inzichten?

· Schrijf je levensverhaal. Of maak er een stripverhaal van. Een lied. Een gedicht. Een dans.

· Stel je voor dat je een uitvinder bent. Vind iets uit dat zinvol is voor een bepaald domein in de wereld.

· Bundel kaarsen in het midden van de tafel. Doof alle andere lichten en vertel samen met je huisgenoten spannende verhalen.

· Studeer iets waar je al lang meer over wou weten. Internet staat boordevol materiaal.

· Mediteer dagelijks, doe yoga-oefeningen, ga naar je innerlijke stilte in verband met thema’s die je interesseren. Reflecteer, contempleer. Opnieuw kan internet een inspiratiebron zijn.

SolidariTIJD en essentieTIJD

Geen paniekvoetbal dus, maar goede zorg voor jezelf, voor je medemens en iedereen die je lief is. Grijp de kansen voor een nieuwe wereld. Het land, de natie, het beleid, ze geven je er alle tijd voor. En dàt is nooit gezien. Dàt alleen al benadrukt het nieuwe. Kijk vanuit je innerlijke verstilling naar je leven en naar de wereld. Leef licht, leef bewustzijn en creëer de mooiste dingen die je je kunt voorstellen zodat de juiste mensen naar de juiste posities worden aangetrokken.

Ik wens je een goede gezondheid en alle ademruimte om je individueel- en je wereldbewustzijn te ontplooien.

Het liefdes/bewustzijnsvirus — Global living in Awareness

Als we nu eens wereldwijd het liefdesvirus verspreiden, een liefdespandemie?

Et si nous répandions le virus de l’amour dans le monde entier, une pandémie d’amour ?

What if we spread the love virus worldwide, a love pandemic?

Hilde Van Bulck

Spreker • Schrijver • Facilitator opstellingen • Organisatie-adviseur • Bewustzijnsactivator