Eigenwijze aardverschuivingen op school

Beste onderwijsprofessional,

Je hebt het wellicht ook gelezen in Knack van 22 augustus. Er gebeuren kleine aardverschuivingen in de Vlaamse klassen. Ruimte die gebruikt wordt om een op een eigenwijze manier invulling te geven aan de onderwijsopdracht. Omdat het nodig is! De scholen experimenteren door het weglaten van richtingen, klassen en punten. Ik ben er echter van overtuigd dat er nog veel meer eigenwijze aardverschuivingen in de scholen bezig zijn.

Eigenwijze inzichten voor de dagelijkse schoolpraktijk

Mijn boek De eigenwijze kikker, het geheim van lesgeven en opvoeden is het resultaat van 25 jaar eigenwijs lesgeven. Ik kreeg ruimte om te experimenteren en vorm te geven aan mijn persoonlijke eigenwijze inzichten. Ik heb collega’s mogen inspireren om mee op de eigenwijze kar te springen. En dat alles voor de ontplooiing van de leerlingen en niet te vergeten van onszelf. Het heeft mij, de collega’s, de leerlingen en de school deugd gedaan. En als pionier ga ik nog steeds verder op het eigenwijze pad.

Mijn vraag aan jou is: Wat betekent ‘eigenwijs zijn’ voor jou? Hoe eigenwijs ben jij op school? Hoe eigenwijs is jouw school? Hoe eigenwijs zijn jullie leerlingen? Welke eigenwijze dromen hebben jullie gerealiseerd? Welke eigenwijze plannen zijn jullie aan het ontvouwen? Met andere woorden, hoe groot is jullie aardverschuiving op de schaal van Richter? Laat het me weten!

Hoe? Stuur me een ludiek filmpje waarin je de eigenwijsheid van je school in de kijker zet.
Inhoud? Wie, wat, hoe en wat is het resultaat?
Tijdsduur? Max 60 tot 90 seconden.
Tegen wanneer? Laatste inzending: Vrijdag 28 september om 24 u
Bezorgadres? info@the-new-life-experience.com Onderwerp: Eigenwijze actie
Vermeld de naam van de school — Jullie contactgegevens(mail en tel) — Twee namen en functie van personen die bij het eigenwijze project betrokken zijn.

Wat kun je winnen?

  1. Vijf scholen kunnen met twee personen een volledige dag eigenwijze onderwijsopstellingen — gratis — bijwonen op 20 oktober . Waarde 2 x € 95.
  2. Eén school krijgt een eigenwijs artikel dat wordt gepubliceerd op Medium en wordt gedeeld op LinkedIn, Facebook, …
  3. Twee gemotiveerde personen van één school kunnen — met een korting van € 100/ persoon op heel het traject — deelnemen aan de eigenwijze jaaropleiding Familieopstellingen met specialisatie voor onderwijs
  4. Vijf scholen ontvangen een gesigneerd exemplaar van De eigenwijze kikker. Waarde € 23.

Laat de wereld weten hoe jullie verandering brengen op school, hoe jullie de leerlingen in een lerende beweging brengen, hoe school plezant en toch leerrijk kan zijn. Ik hoor graag van jullie!

Met levenslustige groet

Hilde Van Bulck

Auteur van De eigenwijze kikker, expert in onderwijsopstellingen

www.the-new-life-experience.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store