Een luxe uitgangspunt en lichaamsbewustzijn

Onlangs kwam er een jongeman in mijn praktijk. Het was al enkele jaren geleden dat ik hem had gezien. Ik herkende onmiddellijk zijn moeder in zijn gelaatstrekken. Het is ook al een tijd geleden dat ik haar zag, maar zo voelde ik opnieuw de verbinding…


Coaching met een spiegelend effect, recht vanuit het hart.

Zonder uitzondering

Mijn hart wordt er triestig van. Elke onderwijsprofessional die de laatste weken van het schooljaar bij me aanklopte, kon de spurt naar de eindstreep niet meer aan. Eén voor één gingen ze in ziekteverlof. Zonder uitzondering. Er was geen…


Waarom was mijn 60-jarige verjaardag zo anders dan de andere?

De laatste jaren besteedde ik weinig aandacht aan mijn verjaardag en nog minder aan een feestje. Onlangs ben ik 60 geworden. Nu was het anders. In de herfst van 2020 had ik al uitnodigingen gestuurd voor de dag dat ik…


We weten waarom.

We hoeven niet te lijden en toch doen we het. En als het even kan, doen we het in groep. Massaal. Kwestie van het gevoel om er alleen voor te staan eventjes te laten opgaan in een groep medelijders. Het rechtvaardigt ons lijden. Bij de anderen is…


Geïnspireerd door MaatschapWij.

Beste lezer,

Heb je gehoord met welke termen het jaar 2020 werd beschreven? Sommige woorden zou ik zelfs nooit in mijn gesprek stoppen en ik heb ook niet veel zin om ze hier te herhalen. Ze werden wel gretig overgenomen in de afstandsgesprekken op straat en in…


Geef je levenskracht een boost.

De limiet was bereikt.

Het zou kunnen dat het je is opgevallen dat je dit najaar weinig van me hebt gehoord. Het zou evengoed kunnen dat je totaal niet hebt gemerkt dat er geen nieuws in je mailbox landde. Om het even wat jouw werkelijkheid…


Het klinkt corona overal waar je kijkt. Kranten en andere media koppen dramatische berichten. Experts en beleidsmakers waarschuwen, sturen bij en nemen maatregelen. Er zijn vele slachtoffers. En doden. Alsof het einde der tijden nabij is. Dat is zelfs een feit dat zeker is. We staan aan het kraambed van…


Om te starten is een bedanking hier op zijn plaats. Mevrouw Evi Geysels was op 5 september te gast in het nieuwe praatprogramma Vandaag op één van Danira Boukrhriss. Ze kwam getuigen over de agressie die leerkrachten bijna dagelijks ervaren in de klas. Het is een kwestie van overleven geworden…


Inspiratieavond voor leerkrachten en directies

Beste medemens, jong of oud, in of buiten het onderwijs, we hebben je hulp nodig.

Tijdens de jongste verkiezingscampagnes was onderwijs een hot topic. Eindelijk. Het was al een tijdje geleden dat deze sector elke dag het nieuws haalde. Andere thema’s hebben meestal voorrang en een zogenaamde grotere nieuwswaarde. Maar…


Beste onderwijsprofessional,

Je hebt het wellicht ook gelezen in Knack van 22 augustus. Er gebeuren kleine aardverschuivingen in de Vlaamse klassen. Ruimte die gebruikt wordt om een op een eigenwijze manier invulling te geven aan de onderwijsopdracht. Omdat het nodig is! De scholen experimenteren door het weglaten van richtingen, klassen…

Hilde Van Bulck

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store