Hoe vind je de verbondenheid met jezelf terug?

Het is weer herfst en bijna winter. Net zoals de seizoenen elk jaar cyclisch terugkomen, zo komen overtuigingen die ermee gepaard gaan met dezelfde regelmaat terug. In mijn praktijkstoel, maar ook op straat, in de winkel en op de radio hoor ik…

Waarom was mijn 60-jarige verjaardag zo anders dan de andere?

De laatste jaren besteedde ik weinig aandacht aan mijn verjaardag en nog minder aan een feestje. Onlangs ben ik 60 geworden. Nu was het anders. In de herfst van 2020 had ik al uitnodigingen gestuurd voor de dag dat ik…

Geïnspireerd door MaatschapWij.

Beste lezer,

Heb je gehoord met welke termen het jaar 2020 werd beschreven? Sommige woorden zou ik zelfs nooit in mijn gesprek stoppen en ik heb ook niet veel zin om ze hier te herhalen. Ze werden wel gretig overgenomen in de afstandsgesprekken op straat en in…

Geef je levenskracht een boost.

De limiet was bereikt.

Het zou kunnen dat het je is opgevallen dat je dit najaar weinig van me hebt gehoord. Het zou evengoed kunnen dat je totaal niet hebt gemerkt dat er geen nieuws in je mailbox landde. Om het even wat jouw werkelijkheid…

Inspiratieavond voor leerkrachten en directies

Beste medemens, jong of oud, in of buiten het onderwijs, we hebben je hulp nodig.

Tijdens de jongste verkiezingscampagnes was onderwijs een hot topic. Eindelijk. Het was al een tijdje geleden dat deze sector elke dag het nieuws haalde. Andere thema’s hebben meestal voorrang en een zogenaamde grotere nieuwswaarde. Maar…

Hilde Van Bulck

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store