We weten waarom.

We hoeven niet te lijden en toch doen we het. En als het even kan, doen we het in groep. Massaal. Kwestie van het gevoel om er alleen voor te staan eventjes te laten opgaan in een groep medelijders. Het rechtvaardigt ons lijden. Bij de anderen is het ook zo. Dan kan het niet anders dan dat het lijden gelegitimiseerd is. De argumenten zijn klaar en helder. We weten waarom we pijn lijden. Zo denken we. Lijden overvalt ons. De oorzaak kan overal liggen, in personen en in situaties. …


Geïnspireerd door MaatschapWij.

Beste lezer,

Heb je gehoord met welke termen het jaar 2020 werd beschreven? Sommige woorden zou ik zelfs nooit in mijn gesprek stoppen en ik heb ook niet veel zin om ze hier te herhalen. Ze werden wel gretig overgenomen in de afstandsgesprekken op straat en in de supermarkt. En het is waar. Er zijn vele ernstige dingen gebeurd. Vele medemensen gaan door lastige en harde tijden, velen zijn een geliefde verloren. Daar is alle begrip voor en hopelijk ook voldoende steun van de omgeving. Maar wat ook waar is, is dat er in 2020 vele mooie…


Geef je levenskracht een boost.

De limiet was bereikt.

Het zou kunnen dat het je is opgevallen dat je dit najaar weinig van me hebt gehoord. Het zou evengoed kunnen dat je totaal niet hebt gemerkt dat er geen nieuws in je mailbox landde. Om het even wat jouw werkelijkheid is, ik heb even tijd gemaakt voor mezelf. Niet dat ik dat normaal niet doe, maar dit keer was het anders. …


Het klinkt corona overal waar je kijkt. Kranten en andere media koppen dramatische berichten. Experts en beleidsmakers waarschuwen, sturen bij en nemen maatregelen. Er zijn vele slachtoffers. En doden. Alsof het einde der tijden nabij is. Dat is zelfs een feit dat zeker is. We staan aan het kraambed van nieuwe tijden. Iedereen heeft er een zegje over. Ik ook. Het is tijd om te spreken. En om te luisteren. Eerst luisteren en dan spreken.

Respect voor het leven voorbij corona.

Alles is met alles verbonden

Een minuscuul klein virusje houdt de ganse wereld in haar greep. Wat een kracht! In een mum van tijd bijna…


Om te starten is een bedanking hier op zijn plaats. Mevrouw Evi Geysels was op 5 september te gast in het nieuwe praatprogramma Vandaag op één van Danira Boukrhriss. Ze kwam getuigen over de agressie die leerkrachten bijna dagelijks ervaren in de klas. Het is een kwestie van overleven geworden. Het was erg moedig van mevrouw Geysels om onomwonden te spreken over wat zij en andere leerkrachten meemaken. Nodig ook. Niet iedereen zou het durven. Toch geeft ze een signaal. Laat haar niet de enige zijn die spreekt. Laat anderen haar voorbeeld volgen. Me too! Niet om te klagen, maar…


Inspiratieavond voor leerkrachten en directies

Beste medemens, jong of oud, in of buiten het onderwijs, we hebben je hulp nodig.

Tijdens de jongste verkiezingscampagnes was onderwijs een hot topic. Eindelijk. Het was al een tijdje geleden dat deze sector elke dag het nieuws haalde. Andere thema’s hebben meestal voorrang en een zogenaamde grotere nieuwswaarde. Maar klopt dat wel? Zouden scholen en de ontwikkelingen die er plaats vinden een grotere plaats kunnen innemen in de media? Tenslotte brengen onze kinderen er een groot deel van hun tijd door en heeft de ervaring die ze er opdoen een redelijke impact op hun verdere leven. Daarom vind ik…


Beste onderwijsprofessional,

Je hebt het wellicht ook gelezen in Knack van 22 augustus. Er gebeuren kleine aardverschuivingen in de Vlaamse klassen. Ruimte die gebruikt wordt om een op een eigenwijze manier invulling te geven aan de onderwijsopdracht. Omdat het nodig is! De scholen experimenteren door het weglaten van richtingen, klassen en punten. Ik ben er echter van overtuigd dat er nog veel meer eigenwijze aardverschuivingen in de scholen bezig zijn.

Eigenwijze inzichten voor de dagelijkse schoolpraktijk

Mijn boek De eigenwijze kikker, het geheim van lesgeven en opvoeden is het resultaat van 25 jaar eigenwijs lesgeven. Ik kreeg ruimte om te experimenteren en vorm te geven aan…


Wanneer is een kind bereid om te leren? Als het zich veilig voelt. Wanneer is een kind in staat om te leren? Als het zich veilig voelt. Wanneer heeft een kind zin om iets nieuw te leren? Als het zich veilig voelt. Wanneer is een kind in staat om zich op een natuurlijke manier te gedragen? Als het zich veilig voelt.

Wanneer staat een leerkracht op een ontspannen manier voor de klas?Wanneer kan hij/zij gemakkelijk inspelen op wat er in de klas gebeurt? Wanneer is een leerkracht bereid om op een speelse en creatieve manier nieuwigheden in de klas te…


Twee tieners over hun ervaringen met de echtscheiding van hun ouders.

Tien velletjes had ik vol gekrabbeld met het relaas van Aurélie en Hannah, twee zestienjarige jongedames die ik op zijn minst als elegant, leuk-ogend en communicatief kan beschrijven. Zonder enige schroom vertelden ze me hun belevenissen in verband met de echtscheiding van hun ouders. Ze kenden elkaar niet, maar hun verhaal kent waanzinnige raakvlakken. Tien velletjes met goed gedocumenteerde informatie omzetten in een artikel is een makkie voor mij. De tekst en de tips voor de volwassenen waren in mijn hoofd — met opsommingstekens inclusief — al uitgeschreven. Het geheel nog even in het geheugen van mijn laptop droppen en…


De uitstroom van leerkrachten keren? Zolang je met dezelfde verouderde bril naar onderwijs blijft kijken, is het plan gedoemd om grandioos te mislukken. Gelooft mevrouw Crevits echt dat je met een nieuwe CAO het tij kunt keren? Is dat niet hetzelfde als in sprookjes geloven? Het is tijd dat het onderwijs investeert in nieuwe brillen en de aanhoudende moeilijkheden vanuit een ander oogpunt bekijkt.

Hot news vorige week, maar eigenlijk al oud nieuws. De media stonden er vol van. Het fenomeen is gekend en bestudeerd. De pot kookt over. Leerkrachten geven het op, tot onbegrip van sommigen die nooit voor de klas gestaan hebben, als ik enkele commentaren mag geloven. Jonge leerkrachten verlaten de school al tijdens de prille kennismakingsjaren voordat ze voldoende ervaring kunnen opdoen. Bijna de helft geeft er binnen vijf jaar de brui aan. Teleurgesteld, gebroken, idealen aan diggelen en sommigen met ernstige fysieke en emotionele klachten. …

Hilde Van Bulck

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store